Όπως ενημερωθήκαμε απο τον Δήμο Ελευσίνας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. 666/16 απόφασή της, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και αποδέχτηκε την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση 285/16), την απαλλαγή τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2017 των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του πληθυσμού του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και Φωτισμού:

1. Απαλλαγή 100% των απόρων, με βιβλιάριο απορίας από την Δ/νση Κοινωνική Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας.
2. Απαλλαγή 100% των ΑΜΕΑ, με βαθμό αναπηρίας 80% και άνω, με σχετική απόφαση ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας), με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 €.
3. Απαλλαγή 100% των ΑΜΕΑ, με βαθμό αναπηρίας από 67% έως 80%, με σχετική απόφαση ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας), με μοναδικό εισόδημα το επίδομα αναπηρίας.
4. Απαλλαγή 100% των Πολυτέκων (τέσσερα παιδιά και άνω), με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 €.
5. Απαλλαγή 100% των τρίτεκων οικογενιεών, που εμπίπτουν στις διάταξεις της παρ. 2 του ά. 6 του Ν. 3454/06, με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 €.
6. Απαλλαγή 100% των Μονογενειακών Οικογενειών με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 €.
7. Απαλλαγή 100% των Μακροχρόνια ανέργων, με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 € και σε περίπτωση οικογένειας που οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
8. Απαλλαγή 100% των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 4320/2015) και εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του ά. 3 της ΚΥΑ 494/7-4-2015.

Όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, καλούνται όπως προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες: Δημαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη και Δημητρος). Τμήμα Εσόδων. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-5537243, 210-5537226, 2105537245.
Γραφείο Αρμόδιου Αντιδημάρχου: Μαυρογιάννης Αθανάσιος, Δημαρχείο Ελευσίνας, 1ος Όροφος, τηλέφωνο 210-5537311.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here