Η Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος Σοφίας χήρας Παναγιώτη Σβολάκη
προκηρύσσει τη χορήγηση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 σε σπουδαστές και φοιτητές τέκνα απόρων δημοτών του Δήμου Ελευσίνας . Η υποτροφία χορηγείται άπαξ και είναι ύψους χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία, ανεξάρτητα για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο θα κάνει αίτηση ο υποψήφιος.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν:
α) Τέκνα, Δημοτών Ελευσίνας, τα οποία σπουδάζουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας
β) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000€ προσαυξανόμενο κατά 500€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, με επιπλέον προσαύξηση κατά 500€ για κάθε ανάπηρο μέλος με ποσοστά αναπηρίας 80 και άνω.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδικό έντυπο-αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
Β) Βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία της σχολής στην οποία φοιτούν
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Δ) Εκκαθαριστικό Εφορίας και Φορολογική Δήλωση για το τρέχον και το προηγούμενο φορολογικό έτος από την υποβολή της αίτησης
Ε) Σε περίπτωση αναπηρίας γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Ελευσίνας Χατζηδάκη και Δήμητρος (2ος όροφος) έως τις 15/10/2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here