Την Πέμπτη 9 Νοεβρίου στις 10.00 πμ θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο δημοτικό κατάστημα με περιεχόμενο την παρουσίαση της Α’ φάσης της “Μελέτης Ενοποίησης και Ανάδειξης χώρων & μνημείων, με στοιχεία αστικής ανάπλασης”.

Περισσότερα στοιχεία για την μελέτη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ έχει ως εξής:

Μετά από αίτημα του Δήμου Ελευσίνας, για σύνταξη μελέτης που θα αφορά την «ανάδειξη και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, συμπεριλαμβανομένων και των ανενεργών βιομηχανικών κτιρίων» της πόλης,  Η Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τους  σημαντικούς και διαχρονικούς πολιτιστικούς, εθνικής σημασίας πόρους της, αλλά και τα σημερινά περιβαλλοντικά της δεδομένα
2. τον αναπτυξιακό ρόλο της σε εθνικό, μητροπολιτικό και τοπικό επίπεδο, όπως αυτός καθορίζεται από τον Ν. 4277/2014
3. Το γεγονός της πρόκρισης της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021

και διαβλέποντας την αναγκαιότητα καθορισμού μελετών και έργων ευρύτερης ανάπλασης ενδεικτικών σημείων του αστικού ιστού της και την δημιουργία ενός οργανωμένου διαχειριστικού πλαισίου-εργαλείου για την ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστικού και βιομηχανικού αποθέματός της, με την έγκριση της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, προέβη στην συγκρότηση διυπουργικής Ομάδας μελέτης συναρμοδίων φορέων δια των εκπροσώπων τους, για την «Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας, με στοιχεία αστικής ανάπλασης».

 

Οι συναρμόδιοι αυτοί φορείς είναι οι εξής:

 • Η Δ/νση  Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής)
 • Η Δ/νση ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις εξής Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
  • Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  • Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
 • Η Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής
 • Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνα

Η διυπουργική αυτή ομάδα βρίσκεται σε συνεργασία με τον Φορέα ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΑΕ.
Η ολοκληρωμένη Α’ Φάση της μελέτης θα παρουσιαστεί σε ημερίδα που οργανώνεται από το Δήμο Ελευσίνας, ενώ με χρονική αφετηρία την 1η Σεπτεμβρίου 2017, προωθείται η σύνταξη της Β’ Φάσης της.”

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here